วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างความสุขและความอบอุ่น
จากการทานอาหารที่อร่อย และดีต่อสุขภาพ
พร้อมกับบริการที่ประทับใจ

พันธกิจ

  • เพื่อเป็นบริษัทอาหารชั้นเลิศที่นำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีรสชาติที่อร่อยให้แก่ลูกค้า
  • รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในราคาที่ลูกค้ารับได้
  • ให้การบริการที่อบอุ่นและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด
  • เป็นสถานที่ให้บริการที่มีความสะอาดที่สุด และมีบรรยากาศที่สะดวกสบาย
  • สร้างผลกำไรที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  • ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข และพึงพอใจในการทำงาน
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม