วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งมอบความสุขแก่ลูกค้าของเราด้วยอาหารที่อร่อย มีคุณภาพ ท่ามกลางประสบการณ์ที่ประทับใจ และสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับพนักงาน ตลอดจนส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • เพื่อเป็นบริษัทอาหารชั้นเลิศที่นำเสนออาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีรสชาติที่อร่อยให้แก่ลูกค้า
  • รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าในราคาที่ลูกค้ารับได้
  • ให้การบริการที่อบอุ่นและรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด
  • เป็นสถานที่ให้บริการที่มีความสะอาดที่สุดและมีบรรยากาศที่สะดวกสบาย
  • สร้างผลกำไรที่เหมาะสมในระยะยาวเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  • ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข และพึงพอใจในการทำงาน
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม